Tijdens een Buitengewone Leden vergadering van 8 mei 2018 heeft Cees Heikamp zijn voorzitterschap overgedragen aan Ton van Reenen.

Ton kreeg van Cees (r) de voorzittershamer uitgereikt.

De vereniging heeft Cees daarop benoemt tot ere-voorzitter. Een passende oorkonde, met uitnodiging voor een lunch, werd hem hierbij overhandigd.

Namens de vereniging werd Cees toegesproken door Gerard Koning. Deze liet dit vergezeld gaan met een kistje met sterke inhoud.