In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
- Hr/Mevr, voorletter(s), tussenvoegsel, naam, adres, postcode en woonplaats
- Telefoonnummer vast/mobiel
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer

Verder leggen wij bij deze gegevens een aantal interne verenigingsgegevens vast, waaronder:
- Lidnummer
- Functie
- Lidsoort
- Contributiebedrag

Deze gegevens worden beheerd door de secretaris / ledenadministrateur

Onze vereniging is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Filatelie (SvF).
Met SvF is een verwerkersovereenkomst gesloten ter bescherming van uw privacyrechten.
Uw gegevens worden deels doorgegeven aan SvF voor de uitvoering van de door haar verleende diensten ten behoeve van leden van onze vereniging.
SvF heeft voor onze vereniging een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie.
De administratie van het Maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest.
Zij ontvangen naam, adres en woonplaats gegevens ten behoeve van verzending van het Maandblad. Met de uitgever van het Maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie is een contract gesloten.
De Stichting heeft met Abonnementenland een zgn. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee
uw privacy rechten worden gewaarborgd. De adressering geschiedt bij Drukkerij Verloop in Alblasserdam, waarmee de Stichting eveneens een verwerkersovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de bescherming van uw privacy rechten.

Onze vereniging maakt ook gebruik van de diensten van Netbase B.V. , handelend onder de naan Webreus. Deze onderneming verzorgt voor ons de website en een aantal e-mailfuncties. Met Webreus is een verwerkersovereenkomst gesloten ter bescherming van uw privacy rechten.
Uw gegevens worden, waar nodig, deels doorgegeven aan Webreus voor de uitvoering van de door haar verleende diensten ten behoeve van onze vereniging.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan diegenen waarmee wij als vereniging een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden.


Uw rechten:
1)    Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
2)    Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.
3)    Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
4)    Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.
5)    Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op bijvoorbeeld per e-mail of brief.
6)    Bewaren van uw persoonsgegevens. In principe blijven alle gegevens bewaard. Dit voor de opbouw van een historisch overzicht van het reilen en zeilen van de vereniging en haar leden. Deze gegevens worden, indien een lid niet meer actief is, gecomprimeerd.
7)    Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.
8)    Voor het melden van (één van de ) voornoemde zaken gelieve u gebruik te maken van het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.